Gröna tombolalotter som är blanka (nitar) och blandas tillsammans med numrerade tombolalotter