Studentmedalj med gul-blått medaljband.
Gravyr på medaljens baksida ingår i priset.