Innehåller 100 lotter med resultat från 0-0 till 3-3. Den lottköpare som har lott med både halvtidsoch slutresultat rätt vinner. Om slutresultatet för det ena eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott med slutresultat 3-3 och rätt halvtidsresultat. Om halvtidsresultatet för ett eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott med slutresultat 3-3 och halvtidsresultat 3-3.

Matchresultat lotteri har plats för tilltryck på baksidan.

Matchresultat lotteri typ P1 är godkänd av Lotteriinspektionen att användas i 16§, 17§ och 19§ lotterier med LN-beteckningen 108.