Med våra populära lottringar går det snabbt och enkelt att ordna lotterier för alla sammanhang och tillfällen.

Anordnaren bestämmer själv lottpris och vinstplan vilket innebär maximal flexibilitet. Lottringen är även perfekt att använda för interna och andra tillståndsfria lotterier.
Använd Lottringen för att anordna ett lotteri i föreningen, sällskapet, klubben eller vid fester, evenemang och andra tillställningar. Enklare än så här blir det inte att anordna ett lotteri och få in pengar för avsedda ändamål.

Tvådelade lotter på en förseglad ring med samma nummer på båda lotterna.